QUANTA ALEGRIA APORTA UN PASTÍS A UN DIA!

Pastisseria

Baixas us convida a el món dels dolços moments ...
Les postres més contemporànies i la tradició més exquisida.
Una excel·lent harmonia entre anys d'història i pur avantguardisme.