CLÀUSULES INFORMATIVES

AVÍS LEGAL

Aquest portal, del qual és titular Nova Baixas, SL, amb NIF B 551 779 50 , amb domicili a carrer Muntaner, 331 i telèfon 93 209 25 42, està constituït pels llocs web associats al domini www.baixas.es

Propietat intel·lectual i industrial
El disseny del portal i els seus codis font, així com els seus logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a NOVA BAIXAS, SL i estan protegits pels corresponents drets intel·lectual i industrial.
El seu contingut no podrà ser objecte de manipulació ( modificació , copia , alteració , reproducció, transmissió, adaptació, traducció, etc.) per part de la persona usuària o de terceres persones, sigui totalment o parcialment, sense l'expressa autorització per part de NOVA BAIXAS, SL , excepte que s'indiqui el contrari.
.
Responsabilitat dels continguts
NOVA BAIXAS, SL no es fa responsable de la legalitat dels altres llocs web
de tercers des dels que es pugui accedir al portal.

NOVA BAIXAS, SL es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb l'objectiu de mantenir actualitzada la seva informació, afegint o modificant, corregint o eliminant continguts publicats o el disseny del portal.

NOVA BAIXAS, SL no serà responsable de l'ús que terceres persones facin de la informació publicada en el portal , ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques, que de forma directa o indirecta, produeixen o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, , provocats per l'ús d'aquesta informació.

Ús del Portal
La persona usuària es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que NOVA BAIXAS, S.L ofereix a través del seu portal.

NOVA BAIXAS, SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat d'avisar prèviament, a instància pròpia o d'un tercer , a aquelles persones usuàries que incompleixin les presents condicions generals d'ús.

NOVA BAIXAS, SL exercirà les accions que poguessin correspondre-li en DRET derivat de l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal .